dimecres, 30 de maig de 2012

THE RIVER WALL

THE RIVER WALL. His last work has been developed in a huge concrete wall near Barcelona's entrance. It is a 6 meter ETERN's word made in low relief by an electric grinder machine, and then painted in white.
This big sloping wall is in the middle of a river, so that when there are heavy storms, water and sediments can erode graffiti and make it disappear. He proposes to develop the piece
in a low relief to guarantee the graffiti's mark once the paint's been erased and allow him to paint the graffiti again in the specific place it was made the first time with no difficulties. It takes many floods to erode the scarfs he makes to the concrete. He intends to repaint this graffiti once and again, everytime it disappears and he'd like to share this technique with other graffiti people all over the globe as a way to preserve their art pieces from the erasing painting layers.

 http://www.youtube.com/watch?v=-_0mWTROaCA&feature=channel&list=UL
  
(Català)EL MUR DEL RIU. El meu últim treball ha estat realitzat en un gran mur de formigó prop de l’entrada a Barcelona. Es tracta de la paraula ETERN de 6m d’alçada realitzada en baix relleu amb una màquina elèctrica “radial” (o desbarbadora), posteriorment les lletres han estat pintades amb pintura blanca.
Aquest gran mur inclinat està situat al mig del curs d’un riu de manera que quan hi ha fortes tempestes l’aigua i els sediments que transporta erosionen els graffitis que s’hi realitzen fins a fer-los desaparèixer.
La meva proposta ha estat realitzar la peça en baix relleu perquè un cop hagi desaparegut la pintura després d’una riuada pugui tornar a pintar el graffiti exactament en el mateix lloc sense massa dificultats. Son necessàries moltes riuades per erosionar els meus talls al formigó. La intenció es anar repintant sempre més aquesta obra cada cop que desaparegui. Aquesta proposta la vull fer extensible a la resta de graffitis i desitjo que sigui utilitzada per grups de graffiters d’arreu del planeta per tal de preservar les seves obres de les capes de pintura que s’hi puguin posar al damunt.
  http://www.youtube.com/watch?v=-_0mWTROaCA&feature=channel&list=UL

(Castellano)EL MURO DEL RIO Mi último trabajo ha sido realizado en un gran muro de hormigón cerca de la entrada en Barcelona. Se trata de la palabra ETERN (eterno en catalán..) de 6m de altura realizada en bajorrelieve con una máquina eléctrica "radial" (o desbarbadora), posteriormente las letras han sido pintadas con pintura plastica blanca. 
Este gran muro inclinado está situado en medio del curso de un río de manera que cuando hay fuertes tormentas el agua y los sedimentos que transporta erosionan los graffitis que se realizan hasta hacerlos desaparecer.Mi propuesta ha sido realizar la pieza en bajo relieve para que una vez haya desaparecido la pintura tras una riada, pueda yo volver a pintar el graffiti exactamente en el mismo lugar sin demasiadas dificultades. Son necesarias muchas riadas para erosionar mis cortes en hormigón. 
La intención es ir repintando siempre esta obra cada vez que desaparezca. Esta propuesta la quiero hacer extensible al resto de graffitis y deseo que sea utilizada por grupos de graffiteros de todo el planeta para preservar sus obras de las capas de pintura que se puedan poner encima.
http://www.youtube.com/watch?v=-_0mWTROaCA&feature=channel&list=UL 
dimecres, 25 d’abril de 2012

SILHOUETTES OF LIVE


SILHOUETTES OF LIVE . In this work he embossed in low relief his nephew's many silhouettes in some piars in a motorway's bridge. Silhouettes are meant to remember those happy instants he shared with his nephew, when being with together fulfilled him with joy, hope and hapiness.
The enormous happiness and joy one can feel beside a child is something to preserve, to be enjoyed, to be remembered. Grown up children, socialized in a neo-liberal and competitive context, tend to lose this innocence and joy supposed to infancy. It slowly shades, disapears or it is distorted until being unrecognizable.
While this happiness is still alive, he intends to reproduce his nephew's silhouette in his growing up process, to always remember these wonderful times. Once again, the low relief technique will allow him to locate the exact place where the first silhouette was marked and repaint the form every time is necessary.


(Català)SILUETES DE VIDA En aquesta peça vaig grabar en baix relleu moltes siluetes del meu nebot en els pilars d’una autovia. Les siluetes en baix relleu ténen l’objectiu de recordar sempre més aquests feliços instants en que la relació amb el meu nebot m’omplia d’alegria, il·lusió i felicitat.
La gran felicitat i alegria que encomana un nen petit es la millor droga que hi pot haver, i s’ha de saber aprofitar quan passa, gaudir-la i recordar-la. Els nens creixen, perden la innocència i entren de ple en aquesta competitiva societat neo-liberal, l’alegria i felicitat que ho acompanyava tot es difumina, desapareix o es perverteix fins a límits no desitjats.
Mentre perduri l’alegria i il·lusió tinc la intenció d’anar realitzant més siluetes del meu nebot a mesura que vagi creixent perquè em recordin eternament aquests anys d’extrema felicitat. Gràcies al baix relleu aniré repintant les siluetes que la pintura no desitjada pugui tapar al llarg dels anys.

(Castellano)SILUETAS DE VIDA En esta pieza grabé en bajo relieve muchas siluetas de mi sobrino en los pilares de una autobia. Las siluetas en bajo relieve tienen el objetivo de recordar siempre más estos felices instantes en que la relación con mi sobrino me llenaba de alegría, ilusión y felicidad.
La gran felicidad y alegría que contagia un niño pequeño es la mejor droga que puede existir y se tiene que aprovechar cuando ocurre, disfrutar-la y recordarla. Los niños crecen, pierden la inocencia i entran de lleno en esta competitiva sociedad neo-liberal, l'alegría y felicidad que lo llenaba todo se difumina, desaparece o se pervierte hasta límites no deseados.
Mientras perdure la alegría e ilusión tengo la intención de realizar más siluetas a medida que mi sobrino vaya creciendo para que me recuerde eternamente estos años de extrema felicidad. Gracias al bajo relieve podré ir repintando las siluetas a pesar de que la pintura no deseada me la pueda esconder.