dijous, 7 d’octubre de 2010

ETERN grafitti

Català

Aquest es el blog de "ETERN grafitti" que vol ser una eina de difusió d'aquest tipus de grafitti en baix relleu "ETERN". LA  idea està inspirada amb els treballs d'un artista català que l'any 2005 començà a realitzar aquest típus de baixos relleus en sèrie. Mitjançant el traductor de google http://translate.google.com/#ca|es| traduiré a l'anglès les entrades en aquest blog. En els propers mesos començarà una intensa campanya per "gravar" eternament ETERN en els llocs més visibles de Catalunya, mesos després extendré la "campanya" a d'altres països d'Europa.

English

This blog is the "eternal graffiti" that wants to be a tool for disseminating this type of graffiti in low relief "eternal". The idea is inspired by the works of Catalan artist that in 2005 and, since in this type of bas-reliefs in series. Using the google translator http://translate.google.com/#ca|es| traduiré to English entries in this blog. In the coming months will begin an intense campaign to "burn" forever eternal in the most visible of Catalonia, extending months after the "campaign" to other European countries.


1 comentari: